Ceník

  • Ceník poskytovaných služeb obsahuje cenu pronajímaného vozidla na 24 hodin.

  • Cena rovněž obsahuje počet volných kilometrů.

  • Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  • Součástí ceny je plná nádrž. Klient při návratu vozidlo doplní o projeté PHM.

  • Vozidlo se poskytuje čisté a klient ho čisté vrací. pokud ho vrátí špinavé nebo nedotankované, pronajímatel má právo vyúčtovat klientovi náklady spojené s uvedením vozidla do původního stavu, kdy si ho nájemce pronajal.

  • U vozidel s delším pronájmem jak 3 dny posktujeme slevy.

Ceník služeb autopůjčovny Remicars je uveden u každého vozidla. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Dle typu vozidla účtujeme volné kilometry a poplatek za každý, vozidlem projetý kilometr v okamžiku, kdy vozidlo vyčerpalo denní limit volných kilometrů. Vozidla jsou standardně servisována ve značkových servisech. Rovněž jsou pojištěna na případy dopravních nehod nebo možného odcizení vozidla. Vozidla jsou před pronájmem řádně vyčištěna a klient je povinen vozidlo vrátit ve stavu, v jakém si ho pronajal. Je zakázáno, aby klient jakýmkoliv způsobem zasahoval do mechanických částí vozidla.

V případě, že klient má zájem o dlouhodobý pronájem, nebo operativní leasing, cena pronájmu je stanovena na míru opotřebení vozidla a počtu projetých kilometrů za měsíc. Rovněž může zákazník u dlouhodobých pronájmů vozidlo servisovat samostatně, ale pouze vy vybraných servisních střediscích pronajímatele.

facebook


^